Haslo: Zawadzki Saturnin

Zawadzki Saturnin, ur. 7 VII 1923, Radom, zm. 17 IX 2003, gleboznawca; profesor Inst. Melioracji i Użytków Zielonych; czł. PAN; gł. prace dotyczące genezy, ewolucji i przekształceń gleb hydrogenicznych; Zarys charakterystyki gleb Polski, Gleboznawstwo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje