Haslo: Zawadzki Saturnin

Zawadzki Saturnin, ur. 7 VII 1923, Radom, zm. 17 IX 2003, gleboznawca; profesor Inst. Melioracji i Użytków Zielonych; czł. PAN; gł. prace dotyczące genezy, ewolucji i przekształceń gleb hydrogenicznych; Zarys charakterystyki gleb Polski, Gleboznawstwo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowRYNEK MEDIÓW, ogół transakcji kupna i sprzedaży produktów medialnych zawieranych między producentami (dostarczycielami mediów) a odbiorcami mediów. Podział: rynek usług telewizyjnych i radiowych, rynek prasy i wydawnictw, rynek muzyczny (fonografia), rynek filmu, rynek mediów komputerowych (Internet, multimedia) - przy czym poszczególne segmenty rynku mediów przenikają się.

Promocje