Haslo: zero-jedynkowa metoda sprawdzania

zero-jedynkowa metoda sprawdzania, metoda rozstrzygania o prawdziwości (prawidłowej strukturze) wyrażeń rachunku zdań, na podstawie tabelarycznych układów wartości log. tych wyrażeń (gdzie 0 oznacza fałsz, a 1 — prawdę), zw. log. matrycami.Ostatnio czytane