Haslo: zero-jedynkowa metoda sprawdzania

zero-jedynkowa metoda sprawdzania, metoda rozstrzygania o prawdziwości (prawidłowej strukturze) wyrażeń rachunku zdań, na podstawie tabelarycznych układów wartości log. tych wyrażeń (gdzie 0 oznacza fałsz, a 1 — prawdę), zw. log. matrycami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH, zaspokajanie w bibliotece czytelniczych potrzeb i zapotrzebowania na informację -przez wypożyczanie materiałów bibliotecznych (miejscowe i międzybiblioteczne) lub udostępnianie na miejscu (w czytelni, pracowni), dostarczanie kopii dokumentów itp.

Promocje