Haslo: zero-jedynkowa metoda sprawdzania

zero-jedynkowa metoda sprawdzania, metoda rozstrzygania o prawdziwości (prawidłowej strukturze) wyrażeń rachunku zdań, na podstawie tabelarycznych układów wartości log. tych wyrażeń (gdzie 0 oznacza fałsz, a 1 — prawdę), zw. log. matrycami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKODEKS (lać. codex pień drzewa, kloc), forma materialna książki powstała u schyłku czasów antycznych na miejsce zwoju, stosowana jest do dnia dzisiejszego. Najwcześniejszymi postaciami kodeksu były związane ze sobą tabliczki woskowe, potem podobnie składane karty z papirusu i pergaminu. Tworzone składki o różnej liczbie kart przytwierdzano do drewnianych okładek. Kodeks upowszechnił się w IV i V w. wraz ze wzrostem zastosowania pergaminu jako materiału pisarskiego.

Promocje