Haslo: Zhuhai

Zhuhai, m. w południowych Chinach (prow. Guangdong), w delcie Rz. Perłowej, na pograniczu z Makau; 0,8 mln mieszk. (2005) na obszarze zurbanizowanym, w granicach adm. miasta na prawach prefektury (pow. 7,7 tys. km2, w tym wody z 146 wyspami 6 tys. km2) zamieszkuje 1,3 mln osób. Na terenie Z. utw. 1. w Chinach specjalną strefę ekon. (14 km2). Obecnie miasto składa się z 3 dystryktów i 5 specjalnych stref ekon., m.in portowa strefa przem., strefa rozwoju, wolnego handli, wysokich technologii; inwestycje zagr. osiagnęły ok. 2 mld dol. USA, w tym 1/5 to kapitał z Hongkongu, ponadto m.in. ExxonMobil, BP, Matsushita, Carrefour; rozwinięty przemysł elektron., informatyczny, biotechnologie, farm., maszyn., petrochemiczny; duży ośr. turyst. (ok. 5 mln turystów, w tym 1,3 mln zagr.); mor. port handl. Jiuzhou (przeładunki 20 mln t rocznie) i pasażerski (8,5 mln osób, w tym gł. połączenia promowe z Hongkongiem, zwłaszcza z portem lotn.), port rzeczny Gongbei (450 tys. TEU); Międzynar. Port Lotn. Zhuhai (12 mln pasażerów rocznie); liczne szkoły wyższe (20 tys. studentów, planuje się rozwój uczelni, aby mogło studiować 80–100 tys. osób).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje