_
Slownik terminowTEZAURUS, pierwotnie: zbiór, skarbnica okre¶lonego języka, słownik (np. Thesaurus linguae latinae R. Estienne'a, 1531). Obecnie w informacji naukowej okre¶lenie: zbioru uporz±dkowanych (alfabetycznie, hierarchicznie, kategoriami) terminów z okre¶lonej dziedziny wiedzy, służ±cego do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny. Tezaurusy mog± tworzyć system (kompletny zbiór terminów z obszernej dziedziny wiedzy) złożony zwykle z: tezaurusa centralnego (kompletne słownictwo) lub tezaurusa podstawowego (główne terminy) i spójnych z nimi tezaurusów cz±stkowych lub tezaurusów specjalistycznych (branżowych, dziedzinowych); pierwszym tezaurusem był W. K. Paulusa Descriptor dictionary... (1959).

Promocje