Haslo: Zimna, Jaskinia

Zimna, Jaskinia, jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Kościeliskiej, w skałach Organów; dł. 4,2 km; deniwelacja 176 m; w jaskini podziemne jeziorka i syfony.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje