Haslo: Kościół Zjednoczenia

Kościół Zjednoczenia, Kościół Zjednoczeniowy, czyli Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego, ang. Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, religia synkretyczna, zał. 1954 w Korei Południowej przez Mun Sonmjonga; głosi, że Bóg jest ojcem ludzkości, a Jezus przyjdzie ponownie na świat w Korei, by zjednoczyć ludzkość; od lat 70. gł. siedziba władz Kościoła w USA; aktywna działalność misjonarska, ogromne zaplecze instytucjonalne i finansowe.Ostatnio czytane