Haslo: znak towarowy

znak towarowy, ang. trade mark, symbol umieszczany przez producenta lub sprzedawcę na towarze (opakowaniu); przedsiębiorstwo nabywa prawa wyłączności używania znaku towarowego po zarejestrowaniu go w odpowiednim urzędzie; używanie cudzego znaku towarowego, uznawane za przejaw nieuczciwej konkurencji, jest zabronione.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONFERENCJA PRASOWA, spotkanie przedstawicieli (często rzecznika prasowego) instytucji lub organizacji, ewentualnie osobiście osoby publicznej (np. polityka) z prasą w celu przekazania informacji, opinii, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Promocje