Haslo: Zubrzycki Jerzy Benedykt

Zubrzycki Jerzy Benedykt, pseud. Płomieńczyk, ur. 12 I 1920, Kraków, 20 V 2009, Canberra, socjolog; profesor uniw. w Canberze; czł. Austral. AN Społ.; rzeczoznawca rządu austral. i kanad. ds. imigracji; prace o emigracji pol. w Wielkiej Brytanii i Australii; m.in. Polish Immigrants in Britain, Immigrants in Canada and Australia (współautor).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI TEKSTOWE, rodzaj kartotek bibliotecznych; gromadzą teksty artykułów z czasopism, teksty recenzji, ilustracje, teksty cytatów na określony temat - w postaci wycinków lub odbitek. Teczki (koperty) zaopatrzone są w hasła i ułożone w określonym porządku.

Promocje