Haslo: Zubrzycki Jerzy Benedykt

Zubrzycki Jerzy Benedykt, pseud. Płomieńczyk, ur. 12 I 1920, Kraków, 20 V 2009, Canberra, socjolog; profesor uniw. w Canberze; czł. Austral. AN Społ.; rzeczoznawca rządu austral. i kanad. ds. imigracji; prace o emigracji pol. w Wielkiej Brytanii i Australii; m.in. Polish Immigrants in Britain, Immigrants in Canada and Australia (współautor).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE TEKST (PRZEKAZ) GŁÓWNY WYDAWNICTWA, części składowe wydawnictw - ich treść ułatwia zrozumienie bądź jest niezbędna do zrozumienia lub właściwego wykorzystania całego tekstu głównego ^przekazu głównego) wydawnictwa albo jego fragmentów. Materiały uzupełniające zawieraj ą dodatkowe informacje w postaci np.: przypisów, aneksów, bibliografii załącznikowej, pozatekstowych źródeł informacji (jak: mapy, wykresy, ilustracje, schematy), instrukcje obsługi. Materiały uzupełniające mogą, ale nie muszą być zapisane na takim samym nośniku jak tekst (przekaz) główny (np. płyta kompaktowa z modelami samochodów jako uzupełnienie książkowej pracy na temat motoryzacji; drukowany opis zasad instalacji programu dołączony do gry komputerowej; opis wymogów sprzętowych umożliwiających korzystanie z encyklopedii multimedialnej).

Promocje