Haslo: Zug

Zug [cu:k], Kanton Zug, kanton w środkowej Szwajcarii; 239 km2, 108 tys. mieszk. (2005); stol. Zug; część Wyż. Szwajcarskiej i fragment Prealp (wys. do 1580 m); gł. rz. Reuss, jez. — Zug; uprawa zbóż, warzyw, drzew owocowych, winorośli; hodowla bydła; przemysł metal., maszyn., włók., spożywczy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje