Haslo: Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce

Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce, niem. Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen, organizacja mniejszości niem. w II RP, utworzona V 1921 w Bydgoszczy; skupiał niem. partie nacjonalistyczne w Wielkopolsce, na Pomorzu i w Łodzi; 1923 rozwiązany przez polskie władze.Ostatnio czytane