Haslo: Związek Polaków w Austrii „Strzecha”

Związek Polaków w Austrii „Strzecha”, najstarsza ob. działająca w Europie kult.-oświat. organizacja polonijna, zał. 1894, siedziba w Wiedniu; jednoczy Polonię austr.; wyd. „Głos Polonii”.Ostatnio czytane