Haslo: żargon

żargon [fr.], argot, slang, forma języka wytworzona przez zamkniętą grupę, np. społ., zaw. (nieterytorialną); niekiedy pełni funkcję języka tajnego; odstępstwa od normy języka ogólnego występują gł. w słownictwie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA, UKD, międzynarodowy system klasyfikacji rzeczowej nauk i dokumentów bibliotecznych, wykorzystywany w katalogach systematycznych, zbudowany na zasadzie podziału dziesiętnego; dzieli całość piśmiennictwa na 10 działów głównych (symbole od O do 9), każdy z działów zawiera 10 poddziałów itd.

Promocje