Haslo: żargon

żargon [fr.], argot, slang, forma języka wytworzona przez zamkniętą grupę, np. społ., zaw. (nieterytorialną); niekiedy pełni funkcję języka tajnego; odstępstwa od normy języka ogólnego występują gł. w słownictwie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOMENA INTERNETOWA, nazwa internetowa komputera występującego w sieci Internet, część adresu skrzynki pocztowej. Domeny internetowe są podzielone pod względem instytucjonalnym i geograficznym (m.in. com - organizacje handlowe, edu - edukacja, gov - organy rządowe, mil - organizacje militarne, int - organizacje międzynarodowe, us - Stany Zjednoczone, de - Niemcy, pl - Polska).

Promocje