Haslo: żarna

żarna, urządzenie używane już w neolicie do mielenia ziarna na mąkę i kaszę; składają się z 2 dopasowanych okrągłych kamieni, spodniego nieruchomego (leżaka) i górnego ruchomego (bieguna), między którymi rozcierano ziarno.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT PIERWOTNY, dokument w postaci nadanej lub przewidzianej przez autora (np. książka, mapa, film, program komputerowy). Stanowi podstawą do sporządzenia dokumentu pochodnego lub dokumentu wtórnego.

Promocje