Haslo: żarna

żarna, urządzenie używane już w neolicie do mielenia ziarna na mąkę i kaszę; składają się z 2 dopasowanych okrągłych kamieni, spodniego nieruchomego (leżaka) i górnego ruchomego (bieguna), między którymi rozcierano ziarno.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje