Haslo: żarna

żarna, urządzenie używane już w neolicie do mielenia ziarna na mąkę i kaszę; składają się z 2 dopasowanych okrągłych kamieni, spodniego nieruchomego (leżaka) i górnego ruchomego (bieguna), między którymi rozcierano ziarno.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje