Haslo: Żarnowieckie, Jezioro

Żarnowieckie, Jezioro, jez. rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (woj. pomor.), na wys. 1,5 m; 1432 ha, głęb. do 16,4 m (kryptodepresja); przepływa Piaśnica (dostępna dla kajaków); nad J.Ż. elektrownia szczytowo-pompowa (680 MW).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOGRAFICZNE, rodzaj kartotek bibliotecznych; rejestrują opisy bibliograficzne wydawnictw na określony temat, bez względu na miejsce przechowywania rejestrowanych wydawnictw. W kartotekach bibliograficznych zbiera się informacje dotyczące określonych zagadnień (kartoteka zagadnieniowa), materiałów na uroczystości szkolne (kartoteka repertuarowa), osób (kartoteka osobowa). Mogą być prowadzone w postaci tradycyjnej lub jako element komputerowego systemu bibliotecznego.

Promocje