Haslo: Żarnowieckie, Jezioro

Żarnowieckie, Jezioro, jez. rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (woj. pomor.), na wys. 1,5 m; 1432 ha, głęb. do 16,4 m (kryptodepresja); przepływa Piaśnica (dostępna dla kajaków); nad J.Ż. elektrownia szczytowo-pompowa (680 MW).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje