Haslo: żarówka

żarówka, lampa żarowa, lampa elektr., której światło jest emitowane przez rozżarzony przepływem prądu elektr. żarnik, umieszczony w hermetycznej bańce; ż. próżniowa — bańka ż. odpowietrzona, ż. gazowana — w bańce gaz obojętny zmniejszający odparowalność żarnika, ż. halogenowa — domieszki halogenów (jodu, bromu) w bańce i jej budowa (bańka ze szkła kwarcowego, o walcowym kształcie) wpływają na dużą trwałość i skuteczność świetlną tej ż.; ż. może być przezroczysta, mleczna lub zwierciadlana; ż. wynalazł 1879 Th.A. Edison.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje