Haslo: Żydowski Instytut Naukowy

Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO), instytut nauk., zał. 1925, z siedzibą w Wilnie; badania nad ludnością żydowską na świecie, zwłaszcza w Europie Wschodniej; publikacje w języku jidysz; po 1939 funkcje centrum przejęła działająca do dziś filia w Nowym Jorku.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje