Haslo: Żydowski Instytut Naukowy

Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO), instytut nauk., zał. 1925, z siedzibą w Wilnie; badania nad ludnością żydowską na świecie, zwłaszcza w Europie Wschodniej; publikacje w języku jidysz; po 1939 funkcje centrum przejęła działająca do dziś filia w Nowym Jorku.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONFERENCJA PRASOWA, spotkanie przedstawicieli (często rzecznika prasowego) instytucji lub organizacji, ewentualnie osobiście osoby publicznej (np. polityka) z prasą w celu przekazania informacji, opinii, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Promocje