Haslo: żylaki

żylaki, med. naczynia żylne zmienione chorobowo: ścieńczenie ściany, zmniejszenie jej sprężystości, rozszerzenia; występują najczęściej na kończynach dolnych, także ż. przełyku, powrózka nasiennego, odbytu (hemoroidy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowALMANACH: 1. Rocznik zawierający kalendarium wzbogacone informacjami lub poradami, czasem krótkimi opowiadaniami oraz materiałami o charakterze kronikarskim. 2. Publikacja o charakterze antologii, zawierająca materiały z jednej dziedziny sztuki lub nauki, których wspólną cechą jest czas powstania (np. almanach literacki za rok ...)

Promocje