Haslo: żylaki

żylaki, med. naczynia żylne zmienione chorobowo: ścieńczenie ściany, zmniejszenie jej sprężystości, rozszerzenia; występują najczęściej na kończynach dolnych, także ż. przełyku, powrózka nasiennego, odbytu (hemoroidy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje