Haslo: żylaki

żylaki, med. naczynia żylne zmienione chorobowo: ścieńczenie ściany, zmniejszenie jej sprężystości, rozszerzenia; występują najczęściej na kończynach dolnych, także ż. przełyku, powrózka nasiennego, odbytu (hemoroidy).



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



BIBLIOTEKA SZKOLNA, biblioteka będąca częścią szkoły; służy przez swoje zbiory i prowadzoną działalność informacyjną i pedagogiczną realizacji szkolnego programu nauczania i wychowania. Nowoczesna biblioteka szkolna (zwana mediateką lub medioteką) jest wyposażoną w sprzęt multimedialny pracownią dydaktyczną, która udostępnia zbiory własne, umożliwia dostęp do innych źródeł informacji (np. za pośrednictwem Internetu), organizuje lub współorganizuje zajęcia programowe z różnych przedmiotów, a także pracę samodzielną uczniów i nauczycieli.

Promocje