Haslo: Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy, zał. 1973, pow. 29 201 ha, pod ścisłą ochroną 18 557 ha (2008), w Bieszczadach Zachodnich; gołoborza, połoniny, lasy z jaworem, bukiem karpackim, jodłą i świerkiem; bogata fauna (żubr, niedźwiedź brunatny, żbik, ryś, dzik, jeleń) i flora; endemity. W 1992 UNESCO utworzyło Międzynar. Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, który obejmuje po pol. stronie B.P.N. i sąsiadujące z nim parki krajobrazowe, po słowackiej — Wschodniokarpacki Obszar Chronionego Krajobrazu i po ukr. — państw. rezerwat Stużica.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBROSZURA, wydawnictwo zwarte o objętości do 48 stron; szyte przez grzbiet lub z boku, oprawione w miękką kartonową okładkę lub papier; ma zwykle jedną kartę tytułową, a tytuł jest często umieszczany na okładce. Pierwszymi broszurami były druki polemiczne w czasach reformacji. Potocznie broszurą nazywa się każdą cieńszą książkę oprawioną w papierową lub niezbyt sztywną kartonową okładkę.

Promocje