Haslo: Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy, zał. 1973, pow. 29 201 ha, pod ścisłą ochroną 18 557 ha (2008), w Bieszczadach Zachodnich; gołoborza, połoniny, lasy z jaworem, bukiem karpackim, jodłą i świerkiem; bogata fauna (żubr, niedźwiedź brunatny, żbik, ryś, dzik, jeleń) i flora; endemity. W 1992 UNESCO utworzyło Międzynar. Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, który obejmuje po pol. stronie B.P.N. i sąsiadujące z nim parki krajobrazowe, po słowackiej — Wschodniokarpacki Obszar Chronionego Krajobrazu i po ukr. — państw. rezerwat Stużica.Ostatnio czytane