Haslo: Bije

Bije, Bié, wyż. w zachodniej Angoli; wys. do 2620 m (Moko); z B. wypływają rz.: Kubango, Kuanza, Kunene; lesista sawanna; uprawa kukurydzy, pszenicy, agawy sizalowej, bawełny, kawowca.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPATENT, przyznane autorowi lub właścicielowi wynalazku, potwierdzone aktem właściwego organu (opis patentowy), prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze danego państwa (kilku państw).

Promocje