Haslo: billing

billing [ang. bill ‘rachunek’], zespół czynności wykonywanych w nowoczesnych sieciach telekomunik. mających na celu automatyczne wystawienie rachunku za usługi zrealizowane w tych sieciach.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOKUMENT WTÓRNY, dokument sporządzony na podstawie dokumentu pierwotnego lub dokumentu pochodnego, identyczny z nim pod względem zawartości, ale różniący się postacią zewnętrzną (np. kopia wykonana techniką kserografii, mikrokopia).

Promocje