Haslo: Birobidżan

Birobidżan, Birobidżạn, m. w Rosji, nad Birą (dopływ Amuru); stol. Żydowskiego Obw. Autonom.; 76 tys. mieszk. (2005); przemysł maszyn., włók., odzieżowy, drzewny, spoż.; port lotn.; Inst. Pedag.; Międzynar. Festiwal Żydowskiej Pieśni i Muzyki.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje