Haslo: bisfenole

bisfenole, związki org., produkty kondensacji fenolu z aldehydami lub ketonami; najważniejszy jest bisfenol A, dian, otrzymywany z fenolu i acetonu; b., zwłaszcza dian, służą do wytwarzania żywic epoksydowych, poliestrów, wyrobu antyutleniaczy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, zespół funkcjonalnie powiązanych urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym obszarze i przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Rodzajem sieci telekomunikacyjnych były więc stanowiska murzyńskich tam-tamów, łańcuchy indiańskich ognisk przekazujących znaki dymne. Współczesne sieci telekomunikacyjne to np. sieci telefonii komórkowej.

Promocje