Haslo: bisfenole

bisfenole, związki org., produkty kondensacji fenolu z aldehydami lub ketonami; najważniejszy jest bisfenol A, dian, otrzymywany z fenolu i acetonu; b., zwłaszcza dian, służą do wytwarzania żywic epoksydowych, poliestrów, wyrobu antyutleniaczy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBAZA DANYCH, database, inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich definiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, przeszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów (np. informacje o zbiorach bibliotecznych w katalogu komputerowym). Powiązanie tematycznie dane są grupowane w jednostki zwane rekordami i zapamiętywane w plikach.

Promocje