Haslo: bobrowy strój

bobrowy strój, castoreum, kastoreum, substancja wyodrębniana z gruczołu analnego bobra eur. (dzikiego lub hodowlanego); oleista ciecz o intensywnym zapachu animalno-skórzanym; używany w luksusowych kompozycjach perfumeryjnych jako utrwalacz zapachu i w celu nadania zwierzęcej nuty zapachowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje