Haslo: Bodmer Johann Jacob

Bodmer Johann Jacob, ur. 19 VII 1698, Greifensee k. Zurychu, zm. 2 I 1783, majątek Schönenberg (tamże), szwajc. krytyk lit.; estetyk i badacz niem. literatury średniow.; w polemice z J.Ch. Gottschedem występował przeciw poetyce klasycyzmu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje