Haslo: Böhm Karl

Böhm [bö:m] Karl, ur. 28 VIII 1894, Graz, zm. 14 VIII 1981, Salzburg, dyrygent austr.; prowadził opery m.in. w Dreźnie, Wiedniu, Buenos Aires; od 1957 dyrygent Metropolitan Opera.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje