Haslo: Borgese Giuseppe Antonio

Borgese [bordżẹze] Giuseppe Antonio, ur. 12 XI 1882, Polizzi Generosa, zm. 4 XII 1952, Fiesole, wł. pisarz i krytyk lit.; powieści, nowele, poezje, dramaty; dzieło polemiczne wymierzone przeciwko faszyzmowi Golia, marcia del fascismo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje