Haslo: Borgese Giuseppe Antonio

Borgese [bordżẹze] Giuseppe Antonio, ur. 12 XI 1882, Polizzi Generosa, zm. 4 XII 1952, Fiesole, wł. pisarz i krytyk lit.; powieści, nowele, poezje, dramaty; dzieło polemiczne wymierzone przeciwko faszyzmowi Golia, marcia del fascismo.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje