Haslo: boru fluorek

boru fluorek, BF3, związek boru z fluorem, gaz; reaktywny, w kontakcie z wodą ulega hydrolizie; jest akceptorem elektronów i łatwo tworzy związki addycyjne z donorami elektronów (np. z amoniakiem — F3B←NH3); stosowany w przemyśle jako katalizator w reakcjach związków org. (polimeryzacja, kondensacja, reakcja Friedla i Craftsa).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje