Haslo: boru fluorek

boru fluorek, BF3, związek boru z fluorem, gaz; reaktywny, w kontakcie z wodą ulega hydrolizie; jest akceptorem elektronów i łatwo tworzy związki addycyjne z donorami elektronów (np. z amoniakiem — F3B←NH3); stosowany w przemyśle jako katalizator w reakcjach związków org. (polimeryzacja, kondensacja, reakcja Friedla i Craftsa).Ostatnio czytane