Haslo: boru fluorek

boru fluorek, BF3, związek boru z fluorem, gaz; reaktywny, w kontakcie z wodą ulega hydrolizie; jest akceptorem elektronów i łatwo tworzy związki addycyjne z donorami elektronów (np. z amoniakiem — F3B←NH3); stosowany w przemyśle jako katalizator w reakcjach związków org. (polimeryzacja, kondensacja, reakcja Friedla i Craftsa).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSZPALTA, skład tekstu (wraz z grafiką) o określonej szerokości i dowolnej długości, przeznaczony najczęściej do korekty. W wyniku łamania szpalt powstają łamy ksią-żek, czasopism, gazet.

Promocje