Haslo: Bossi Umberto

Bossi Umberto, ur. 19 IX 1941, Cassago Magnano, polityk włoski; rzecznik separatyzmu północnych Włoch i federalizacji państwa wł.; zał. (1991) i przywódca Ligi Północnej, inicjator idei utworzenia odrębnego państwa Padania obejmującego północne Włochy; 2001–04 min. ds. reform i decentralizacji w rządzie Włoch.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



KOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje