Haslo: Botaniczna, Zatoka

Botaniczna, Zatoka, Botany Bay, zatoka Morza Tasmana (Ocean Spokojny) u wschodnich wybrzeży Australii; głęboko wcięta w ląd; głębokość do 31 m; odkryta 1770 przez J. Cooka; nad Zatoką Botaniczną leży Sydney.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje