Haslo: Boukołowski Henryk

Boukołowski Henryk, ur. 11 X 1937, Białystok, aktor, reżyser; występy w Warszawie; 1964 współzał. (z M.T. Wójcik) warsz. Teatru Adekwatnego, w którym grał i reżyserował (Kordian J. Słowackiego, Rzecz o Stefanie Starzyńskim); role film. (Skarga).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje