Haslo: Bredero Gerbrand Adriaenszoon

Bredero Gerbrand Adriaenszoon, ur. 16 III 1585, Amsterdam, zm. 23 VIII 1618, tamże, hol. poeta i dramatopisarz; twórca renes. komedii nar.; utwory dram., poezje z motywami trad. pieśni lud., piosenki.Ostatnio czytane