Haslo: British Aerospace

British Aerospace [brı̣tısz ẹərəuspeıs] (BAe), bryt. koncern lotn., utw. 1977 z połączenia wytwórni British Aircraft Corporation (BAC), Hawker Siddeley i Scottish Aviation; 1999 B.A. wraz z Marconi Electronic Systems (część General Electric Company) utworzył koncern lotn.-zbrojeniowy BAE Systems Inc.; produkuje m.in. samoloty lokalnej komunikacji, dyspozycyjne, treningowe oraz szturmowe pionowego startu, czołgi, łodzie podwodne; zatrudnia 96 tys. osób; wpływy ok. 13,7 mln funtów brytyjskich.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje