Haslo: „British Journal for the Philosophy of Science, The”

„British Journal for the Philosophy of Science, The” [đə brı̣tısz dżə:rnəl fə đə fəlọsəfi əw sạıəns], kwartalnik wyd. od 1950 w Edynburgu; publikuje artykuły, recenzje i dyskusje filozoficzne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSCENARIUSZ, zapis słowny będący podstawą do realizacji filmu, przedstawienia teatralnego lub estradowego, programu telewizyjnego lub radiowego. Obejmuje dialogi i opis istotnych wydarzeń. Opatrzony uwagami reżysera, operatora i scenografa tworzy scenopis, będący technicznym planem realizacji przedsięwzięcia.

Promocje