Haslo: „British Journal for the Philosophy of Science, The”

„British Journal for the Philosophy of Science, The” [đə brı̣tısz dżə:rnəl fə đə fəlọsəfi əw sạıəns], kwartalnik wyd. od 1950 w Edynburgu; publikuje artykuły, recenzje i dyskusje filozoficzne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBURZA MÓZGÓW, metoda zespołowego twórczego myślenia polegająca na zgłaszaniu przez uczestników jak największej liczby propozycji rozwiązania określonego problemu, przy wstępnym założeniu, że każdy pomysł jest dobry, a żadnych pomysłów, choćby pozornie wydawały się absurdalne, nie wolno oceniać przed wyczerpaniem inwencji uczestników.

Promocje