Haslo: British Library

British Library [brı̣tısz lạıbrəri], Biblioteka Brytyjska, w Londynie, nar. biblioteka Wielkiej Brytanii; utw. 1972 z połączenia British Museum Library (zał. 1753), National Central Library (1916), British National Bibliography (1950), National Lending Library for Science and Technology (1961); bryt. centrum informacyjne, badawcze i koordynacyjne w zakresie m.in. bibliotekoznawstwa i informacji nauk., automatyzacji; chroni prawa autorskie (copyright).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje