Haslo: British Museum, The

British Museum, The [đə brı̣tısz mjuzị:əm], Muzeum Brytyjskie, muzeum w Londynie, największe w Wielkiej Brytanii, zał. 1753; cenne zbiory, m.in. sztuka staroż. — egipska, asyryjska, gr. i rzym., orientalna, prekolumbijska; etnografia, numizmatyka; rękopisy (wschodnie, gr., rzym.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje