Haslo: British Museum, The

British Museum, The [đə brı̣tısz mjuzị:əm], Muzeum Brytyjskie, muzeum w Londynie, największe w Wielkiej Brytanii, zał. 1753; cenne zbiory, m.in. sztuka staroż. — egipska, asyryjska, gr. i rzym., orientalna, prekolumbijska; etnografia, numizmatyka; rękopisy (wschodnie, gr., rzym.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI, zbiór dokumentów, urządzeń, napisów oraz system informacyjnowyszukiwawczy biblioteki pełniący funkcję informacyjno-dydaktyczną. W bibliotece szkolnej na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, katalogi i kartoteki biblioteczne, materiały i pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

Promocje