Haslo: Briułłow Karł P.

Briułłow Karł P., ur. 23 XII 1799, Petersburg, zm. 23 VI 1852, Marciano k. Rzymu, malarz rosyjski; obrazy o tematyce wł., orientalnej, portrety; słynna kompozycja hist. Ostatni dzień Pompei.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowANALIZA DOKUMENTACYJNA, abstrakt, zwięzłe streszczenie dokumentu pierwotnego, towarzyszące jego opisowi bibliograficznemu lub tekstowi dokumentu .Rodzaje: omawiająca (szczegółowa), wskazująca (tematyka. główne tezy dokumentu). Obecnie coraz częściej powstają abstrakty w języku informatycznym tworzone za pomocą deskryptorów lub słów kluczowych, a używane zwłaszcza w tezaurusach. Analizę dokumentacyjną stosuje się głównie w wydawnictwach informacyjnych, które ułatwiają poznawanie literatury z danej dziedziny.

Promocje