Haslo: Broads, The

Broads, The [đə bro:dz], region turyst. w Wielkiej Brytanii (Anglia), przy ujściu rz. Bure do M. Północnego; rozlewiska i płytkie jeziora przybrzeżne; kajakarstwo i rybołówstwo; Park Nar. The Broads.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, wirtualne otoczenie, sztuczna rzeczywistość, rodzaj symulacji komputerowej, której celem jest stworzenie wrażenia przebywania w sztucznie wykreowanym świecie. W systemach rzeczywistości wirtualnej komunikacja z komputerem przyjmuje formy wizualne (tworzenie realistycznych, stereoskopowych obrazów symulowanego środowiska za pomocą grafiki komputerowej), dźwiękowe i dotykowe (użycie siły fizycznej do poruszania się w symulowanym środowisku i sterowania nim oraz przemieszczania symulowanych obiektów).

Promocje