Haslo: Broads, The

Broads, The [đə bro:dz], region turyst. w Wielkiej Brytanii (Anglia), przy ujściu rz. Bure do M. Północnego; rozlewiska i płytkie jeziora przybrzeżne; kajakarstwo i rybołówstwo; Park Nar. The Broads.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje