Haslo: Brochów

Brochów, w. gminna w woj. mazow. (pow. sochaczewski), nad Bzurą; kościół obronny (XVI, XVII w.); w archiwum kościoła dokumenty związane z F. Chopinem (m.in. metryka chrztu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje