Haslo: brougham

brougham [brum; ang.], dwuosobowa kareta typu coupé, resorowana, przeznaczona do zaprzęgu w jednego konia; b. rozpowszechniły się w XIX w. w zachodniej Europie, także w Polsce, jako pojazdy do wynajmu w komunikacji miejskiej.Ostatnio czytane