Haslo: brougham

brougham [brum; ang.], dwuosobowa kareta typu coupé, resorowana, przeznaczona do zaprzęgu w jednego konia; b. rozpowszechniły się w XIX w. w zachodniej Europie, także w Polsce, jako pojazdy do wynajmu w komunikacji miejskiej.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



ZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje