Haslo: Brożek Mieczysław

Brożek Mieczysław, ur. 11 IV 1911, Kaniów k. Bielska, zm. 29 II 2000, Kraków, filolog klas.; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; Terencjusz i jego komedie, Historia literatury łacińskiej...; liczne przekłady.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRĘDKOŚĆ CZYTANIA, pomiar sprawności cichego czytania; wyrażana w liczbie słów przeczytanych w ciągu minuty (stosuje się teksty publicystyczne lub popularnonaukowe o średnim poziomie trudności). Klasyfikacja: 170-200 - bardzo wolno, 230-250 - przeciętnie, 300-350 - średnio szybko, 450-550-bardzo szybko, 550-650 - wybitnie. Przeciętna prędkość czytania - 230-250.

Promocje