Haslo: Brożek Mieczysław

Brożek Mieczysław, ur. 11 IV 1911, Kaniów k. Bielska, zm. 29 II 2000, Kraków, filolog klas.; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; Terencjusz i jego komedie, Historia literatury łacińskiej...; liczne przekłady.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONTO UŻYTKOWNIKA, user account, inform, wpis w systemowym wykazie użytkowników, uprawniający odnotowaną w nim osobę do pracy w sieci komputerowej. (administrator sieci)

Promocje