Haslo: akademie wojskowe

akademie wojskowe, wyższe uczelnie wojskowe kształcące kadry oficerskie na potrzeby sił zbrojnych; prowadzą też prace badawcze z zakresu nauki i sztuki wojskowej; pierwsze akademie wojskowe utworzono w Europie w XVII w.; ob. do najbardziej znanych należą: West Point (USA), Saint-Cyr (Francja), Sandhurst (W. Brytania), Kriegsakademie (Niemcy), Akad. Wojsk. im. M. Frunzego (Rosja); w Polsce pierwszą akademią wojskową była Aplikacyjna Szkoła Wojsk. Królestwa Pol. (1820–31) w Warszawie; 1919 w Warszawie utworzono Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego (od 1922 Wyższa Szkoła Wojenna); po II wojnie świat. utworzono Akad. Sztabu Generalnego im. gen. broni K. Świerczewskiego (1947–90), 1990 przekształconą w Akad. Obrony Nar.; także Wojsk. Akad. Techn. im. gen. J. Dąbrowskiego (1951), Wojsk. Akad. Med. im. gen. dywizji B. Szareckiego (1957), Wojsk. Akad. Polit. im. F. Dzierżyńskiego (1951–90), Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1987).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNETYKIETA, internetowy kodeks dobrych obyczajów, zbiór reguł zachowań, sposobów komunikowania się i postępowania w określonych sytuacjach obowiązujący internautów, zwłaszcza uczestników internetowych dyskusji członków grup zainteresowań i zwolenników IRC. Internauci wypracowali swoisty język min (emotikon, mordka) mających odzwierciedlać ich stan ducha lub wygląd osoby posługującej się pocztą elektroniczną. Do najpopularniejszych min należą: :-) ("uśmiecham się"), :) ("to był żart"), :-( lub :( (Jest mi smutno", "to przykre"), (-: (użytkownik leworęczny), ;-) (perskie oko), :-I (mina obojętna), :-> (uwaga uszczypliwa), >;-> (uwaga niecenzuralna). (lamer)

Promocje