Haslo: akademie wojskowe

akademie wojskowe, wyższe uczelnie wojskowe kształcące kadry oficerskie na potrzeby sił zbrojnych; prowadzą też prace badawcze z zakresu nauki i sztuki wojskowej; pierwsze akademie wojskowe utworzono w Europie w XVII w.; ob. do najbardziej znanych należą: West Point (USA), Saint-Cyr (Francja), Sandhurst (W. Brytania), Kriegsakademie (Niemcy), Akad. Wojsk. im. M. Frunzego (Rosja); w Polsce pierwszą akademią wojskową była Aplikacyjna Szkoła Wojsk. Królestwa Pol. (1820–31) w Warszawie; 1919 w Warszawie utworzono Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego (od 1922 Wyższa Szkoła Wojenna); po II wojnie świat. utworzono Akad. Sztabu Generalnego im. gen. broni K. Świerczewskiego (1947–90), 1990 przekształconą w Akad. Obrony Nar.; także Wojsk. Akad. Techn. im. gen. J. Dąbrowskiego (1951), Wojsk. Akad. Med. im. gen. dywizji B. Szareckiego (1957), Wojsk. Akad. Polit. im. F. Dzierżyńskiego (1951–90), Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1987).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje