Haslo: akademie wojskowe

akademie wojskowe, wyższe uczelnie wojskowe kształcące kadry oficerskie na potrzeby sił zbrojnych; prowadzą też prace badawcze z zakresu nauki i sztuki wojskowej; pierwsze akademie wojskowe utworzono w Europie w XVII w.; ob. do najbardziej znanych należą: West Point (USA), Saint-Cyr (Francja), Sandhurst (W. Brytania), Kriegsakademie (Niemcy), Akad. Wojsk. im. M. Frunzego (Rosja); w Polsce pierwszą akademią wojskową była Aplikacyjna Szkoła Wojsk. Królestwa Pol. (1820–31) w Warszawie; 1919 w Warszawie utworzono Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego (od 1922 Wyższa Szkoła Wojenna); po II wojnie świat. utworzono Akad. Sztabu Generalnego im. gen. broni K. Świerczewskiego (1947–90), 1990 przekształconą w Akad. Obrony Nar.; także Wojsk. Akad. Techn. im. gen. J. Dąbrowskiego (1951), Wojsk. Akad. Med. im. gen. dywizji B. Szareckiego (1957), Wojsk. Akad. Polit. im. F. Dzierżyńskiego (1951–90), Akad. Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1987).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje