Haslo: bruzdogłowiec szeroki

bruzdogłowiec szeroki, Diphyllobothrium latum, tasiemiec pasożytujący w jelicie cienkim człowieka i licznych ssaków; pierwszym żywicielem pośrednim są widłonogi, drugim ryby; człowiek zaraża się zjadając niedogotowane ryby.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje